Mester Hideaki Yamamoto 

 

For 75 år siden begynte den da 13-årige Yamamoto Hideaki å lære å lage kniver på den tradisjonelle, japanske måten. I dag utvikler han fremdeles sitt eget merke Hide sammen med sønnen sin. 

- Hver og en av knivene mine er unik, forteller han. Når jeg lager en kniv, ser jeg for meg den personen som skal bruke den, hvilke forventninger de har og hva de skal bruke kniven til.

Mester Hide er født og oppvokst i byen Sakai, en by med lange tradisjoner i smedarbeid og knivmaking. Som barn kunne han høre smedenes hamring og lyden av slipesteiner over hele byen, og han ble tidlig interessert i håndverket.

- En håndlagd kniv føles helt spesiell. En fabrikklaget kniv er bare en kniv, den har ingen sjel, mens en vellaget Hide-kniv blir en del av den som bruker den.

Den japanske matkulturen krever gode kniver, og håndverket har utviklet seg ut fra dette behovet. Mange av kundene til mester Hide er kjente kokker som stiller svært høye krav. Han setter sin ære i å oppfylle forventningene deres og aldri å gå på akkord med kvaliteten. Det viktigste i arbeidet hans er at kundene skal bli fornøyde.

Å være håndverker er å strebe etter forbedring, også når du er mester. Kravene til knivene endrer seg, og nye teknikker utvikles. Hver nye kniv er en ny utfordring, og hver enkelt kunde har sine egne ønsker.

- Jeg husker ikke alle de feilene jeg har gjort opp gjennom årene, men jeg husker alt jeg har lært av dem, sier mester Hide. Jeg må bli stadig bedre, og den dagen jeg ikke lenger lærer noe, dør jeg.

 

   

 

Both Father and Son have been and are still very active in shows and competion. 


 • 1987    The Chief Director’s Special Award at Sakai Uchihamono Riki Association Competion
 • 1994    Merit Award at The Design Competition of Sakau Uchihamono International 94
 • 1998    Encourager/Patron Prize at Japan’s Traditional Craft Exhibition for Youth
 • 2000    Prize at Japan’s Traditional Craft Competition in Morioka
 • 2001    Governor’s Award at the Traditional Craft Competition of Osaka Japan’s Traditional Craft Competition in Matsue
 • 2002    Prize at Japan’s Traditional Craft Competition in Okinawa
 • 2003    Prize at Japan’s Traditional Craft Competition in Toyama
 • 2004    Prize at Japan’s Traditional Craft Competition in Fukushima
 • 2005    Sakai-city Commerce Chairman’s Award at Sakai Hamona Competition Osaka Foundation for Trade & Industry’s Chairman’s Award at the Arts & Crafts Association of Osaka Exhibition
 • 2006    The Japan’s External Trade Organization (JETRO) Osaka Branch Chairman’s Award at the Arts & Crafts Association of Osaka Exhibition
 • 2007    Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry Director’s Award at the Arts & Crafts Association of Osaka Exhibition
 • 2008    Kansai Bureau of Economy, Trade and Industry Director’s Award at the Arts & Crafts Association of Osaka Exhibition
 • 2009    Osaka Foundation for Trade & Industry’s Chairman’s Award at the Arts & Crafts Association of Osaka Exhibition
 • 2010    Japan Mint Director’s Award at the Traditional Craft Competition of Osaka
 • 2011    Living/Life Award at the Japan’s Traditional Craft Competition